top of page

Yonatan Naim
Sifrei Yonatan Publication

הנעלם

קובץ הסיפורים הנעלם מכיל קטעים וסיפורים  מבודחים לצד סיפורים רומנטיים, סיפורים העוסקים בעשייה האמנותית לצד סיפורים המתעמקים במוות על צורותיו ומשמעויותיו השונות. גם סגנונות הכתיבה שונים ומגוונים. חלק מהסיפורים כתובים כמעין חלום בעוד אחרים כתובים במודע, בסגנון זרם תודעה, בנשימה אחת, בזרימה. אך כולם כתובים באומץ, פתיחות וכנות האופייניים לכתיבתו של יונתן נעים.


העט הוא איבר מינו של הכותב כשם שהמכחול הוא איבר מינו של הצייר. 
הוא משפריץ את זרעו על הדף, בחוויה מינית בה האורגזמה אינה מובטחת, 
והילדים מתהווים ברגע בו משתלבות המילים וחודרות אל תוך התא, 
בראשו של הקורא.… "חוץ מזה, כל עוד יש לנו את סבתא בווידיאו, לעולם לא
נשכח אותה, תמיד נוכל לראות אותה ולהריץ אחורה, להריץ
אחורה ולראות אותה, כך שמתי שרק נרצה, סבתא תקפוץ, תדבר,
תשיר תרקוד, הכל עם השלט. זה יהיה כמו סבתא בטלוויזיה. כמו
תוכנית שנוכל לשדר שוב ושוב, שוב ושוב ושוב."
ואז שוב, התחלתי לבכות, דמעות.… את אשר היה בקומה השנייה לא היה ידוע לאף אחד מן התלמידים.
כל מי שעלה לשם לא סיפר על כך מעולם. דני הכיר אחד שעלה
לקומה השנייה פעם אחת, הוא אמר שיראה את דני למחרת בבית
הספר, וקיפץ לו במעלה המדרגות, דני ראה אותו מקפץ לתוך
החשכה וחיוך על פניו. למחרת כאשר דני הגיע לבית הספר הוא
שמע שאותו ילד עזב את בית הספר או נעלם לחלוטין, פשוט נעלם.
דני לא הבין מעולם כיצד משום שהדבר האחרון שדני ראה היה
את אותו נער מקפץ במעלה המדרגות....

 

© 2015 by Sifrey Yonatan

bottom of page